Viser 102 ansatte fra Kvalitetsavdelingen

Tabell over de ansatte i Buskerud fylkeskommune
Navn Tittel Arbeidssted E-post
Emil Aleksander Hagby Aasheim Lærling Kvalitetsavdelingen IKT-enheten Send e-post til Emil.Aleksander.Hagby.Aasheim@bfk.no
Gry Abrahamsen Konsulent Kvalitetsavdelingen Dokumentenheten Send e-post til Gry.Abrahamsen@bfk.no
Brage Andre Abrahamsen Lærling Kvalitetsavdelingen IKT-enheten Send e-post til Brage.Andre.Abrahamsen@bfk.no
Rita Starup Andersen Konsulent/HU-sekretær Kvalitetsavdelingen Politisk sekretariat Send e-post til Rita.Starup.Andersen@bfk.no
Sander Gebuhr Aulie IT konsulent Kvalitetsavdelingen IKT-enheten Send e-post til Sander.aulie@bfk.no
Adrian Azemi Lærling Kvalitetsavdelingen IKT-enheten Send e-post til Adrian.Azemi@bfk.no
Kato Axel Baade Lærling Kvalitetsavdelingen IKT-enheten Send e-post til Kato.Axel.Baade@bfk.no
Morten Berg IKT-konsulent Kvalitetsavdelingen IKT-enheten Send e-post til Morten.Berg@bfk.no
Johnny Bergh Ikke definert Kvalitetsavdelingen IKT-enheten Send e-post til Johnny.Bergh@bfk.no
Reidar Bjurstrøm enhetsleder Kvalitetsavdelingen Dokumentenheten Send e-post til reidar.bjurstrom@bfk.no
Mona Anita Bjørnsrud konsulent/systemansvarlig Kvalitetsavdelingen Politisk sekretariat Send e-post til mona-anita.bjornsrud@bfk.no
Harald Brekke IKT-driftsmedarbeider Kvalitetsavdelingen IKT-enheten Send e-post til harald.brekke@bfk.no
Jens Christian Brosø Avdelingsleder Kvalitetsavdelingen IKT-enheten Send e-post til jens.broso@bfk.no
Michael Dahl IKT Konsulent Kvalitetsavdelingen IKT-enheten Send e-post til Michael.Dahl@bfk.no
William Aass Dahlen Konstituert driftssjef Kvalitetsavdelingen IKT-enheten Send e-post til william.dahlen@bfk.no
Faysal Ahmed Dhali-Lund Senior prosjektleder digitalisering Kvalitetsavdelingen IKT-enheten Send e-post til Faysal.Ahmed.Dhali-Lund@bfk.no
Zerina Djuliman Konsulent Kvalitetsavdelingen Drifts- og serviceenheten Send e-post til zerina.djuliman@bfk.no
Leif Michael Edelman Avdelingsleder, IKT-enheten Kvalitetsavdelingen IKT-enheten Send e-post til leif.edelman@bfk.no
Gro Ekkje Leder serviceenheten Kvalitetsavdelingen Drifts- og serviceenheten Send e-post til Gro.Ekkje@bfk.no
Bjørnar Engen IT-konsulent Kvalitetsavdelingen IKT-enheten Send e-post til Bjornar.Engen@bfk.no
David Engeskaug IT-medarbeider Kvalitetsavdelingen IKT-enheten Send e-post til david.engeskaug@bfk.no
Kristoffer Erichson IT Medarbeider Kvalitetsavdelingen IKT-enheten Send e-post til Kristoffer.Erichson@bfk.no
Gunn Eriksen Konsulent Kvalitetsavdelingen Dokumentenheten Send e-post til gunn.eriksen@bfk.no
Alexander L Eriksson IKT-konsulent Kvalitetsavdelingen IKT-enheten Send e-post til alexander.eriksson@bfk.no
Benjamin Fagerheim Lærling Kvalitetsavdelingen IKT-enheten Send e-post til Benjamin.Fagerheim@bfk.no
Andrea Cecilie Kvisle Fjeldstad Dokumentbehandler/Arkivar - Seniorkonsulent Kvalitetsavdelingen Dokumentenheten Send e-post til Andrea.Cecilie.Kvisle.Fjeldstad@bfk.no
Per Henning Fuhre IKT Konsulent Kvalitetsavdelingen IKT-enheten Send e-post til per.fuhre@bfk.no
Henrik Arosenius Graver IKT-konsulent Kvalitetsavdelingen IKT-enheten Send e-post til Henrik.Arosenius.Graver@bfk.no
Christina Mendicino Grønli Personvernombud Kvalitetsavdelingen Andre Send e-post til Christina.Mendicino.Gronli@bfk.no
Tommy Walentin Grønsaas-Sjøberg Lærling Kvalitetsavdelingen IKT-enheten Send e-post til Tommy.Walentin.Gronsaas-Sjoberg@bfk.no
Tormod Grøtterud Senior Prosjektleder Kvalitetsavdelingen IKT-enheten Send e-post til Tormod.Grotterud@bfk.no
Kai Sindre Gunderhuset IT Medarbeider Kvalitetsavdelingen IKT-enheten Send e-post til kai.gunderhuset@bfk.no
Nina Haug konsulent Kvalitetsavdelingen Drifts- og serviceenheten Send e-post til Nina.haug@bfk.no
Anita Haverstad Konsulent Kvalitetsavdelingen Drifts- og serviceenheten Send e-post til Anita.Haverstad@bfk.no
Henrik Helle IKT-konsulent Kvalitetsavdelingen IKT-enheten Send e-post til henrik.helle@bfk.no
Sander Kaland Hoff Lærling Kvalitetsavdelingen IKT-enheten Send e-post til Sander.Kaland.Hoff@bfk.no
Bodil Jenssen Houg Mobbeombud Kvalitetsavdelingen Ombudene Send e-post til Bodil.Jenssen.Houg@bfk.no
Kjersti Bærug Hulbak Kst. Fylkesrådmann Kvalitetsavdelingen Andre Send e-post til Kjersti.Berug.Hulbakk@bfk.no
Tonje Hyggen Rådgiver Kvalitetsavdelingen Andre Send e-post til tonje.hyggen@bfk.no
Simen Elgen Isaksen IKT Medarbeider Kvalitetsavdelingen IKT-enheten Send e-post til Simen.Elgen.Isaksen@bfk.no
Steinar Elgen Isaksen Lærling Kvalitetsavdelingen IKT-enheten Send e-post til Steinar.Elgen.Isaksen@bfk.no
Marianne Israelsen Seksjonsleder Kvalitetsavdelingen Politisk sekretariat Send e-post til Marianne.Israelsen@bfk.no
Kate Jansen Konsulent Kvalitetsavdelingen Dokumentenheten Send e-post til Kate.Jansen@bfk.no
Hege Løvfall Jensen Konsulent Kvalitetsavdelingen Drifts- og serviceenheten Send e-post til Hege.Lovfall.Jensen@bfk.no
Heidi Meese Johannessen Prosjektleder Kvalitetsavdelingen IKT-enheten Send e-post til Heidi.Meese.Johannessen@bfk.no
Eskil Johansson Lærling Kvalitetsavdelingen IKT-enheten Send e-post til Eskil.Johansson@bfk.no
Petter Juritzen Konsulent Kvalitetsavdelingen IKT-enheten Send e-post til Petter.Juritzen@bfk.no
Sindre Jørgensen Lærling Kvalitetsavdelingen IKT-enheten Send e-post til Sindre.Jorgensen@bfk.no
Frida Jørgensen Konsulent Kvalitetsavdelingen Dokumentenheten Send e-post til Frida.Jorgensen@bfk.no
Aleksandra Haugerud Kaasa IT Konsulent/Faggruppeleder Nettverk Kvalitetsavdelingen IKT-enheten Send e-post til Aleksandra.Haugerud.Kaasa@bfk.no
Espen Øen Kjeksrud Ikke definert Kvalitetsavdelingen Andre Send e-post til Espen.Oen.Kjeksrud@bfk.no
Marius Eldar Kjendlie IKT-Servicetekniker Kvalitetsavdelingen IKT-enheten Send e-post til Marius.Eldar.Kjendlie@bfk.no
Nicolas Andres Kopperud Lærling Kvalitetsavdelingen IKT-enheten Send e-post til Nicolas.Andres.Kopperud@bfk.no
Thomas Krekling Prosjektleder Kvalitetsavdelingen IKT-enheten Send e-post til Thomas.Krekling@bfk.no
Jean Kristoffersen Kantineassistent Kvalitetsavdelingen Drifts- og serviceenheten Send e-post til jean.kristoffersen@bfk.no
Henrik Loe Kvam Lærling Kvalitetsavdelingen IKT-enheten Send e-post til Henrik.Loe@bfk.no
Kasper Dariusz Leszczynski Lærling Kvalitetsavdelingen IKT-enheten Send e-post til Kasper.Dariusz.Leszczynski@bfk.no
Sebastian Lippert IKT Konsulent Kvalitetsavdelingen IKT-enheten Send e-post til sebastian.lippert@bfk.no
Tone Mjøs Stab og digitaliseringsdirektør Kvalitetsavdelingen IKT-enheten Send e-post til Tone.Mjos@bfk.no
Jan Christian Bjørge Nilsen IKT driftstekniker Kvalitetsavdelingen IKT-enheten Send e-post til Jan.Christian.Bjorge.Nilsen@bfk.no
Viktoria Øverli Nilsen Praksiselev Kvalitetsavdelingen Drifts- og serviceenheten Send e-post til viktoria.overli.nilsen@bfk.no
Kjetil Nyhus Ikke definert Kvalitetsavdelingen IKT-enheten Send e-post til Kjetil.Nyhus@bfk.no
Jan Christer Orsteen IKT-Konsulent Kvalitetsavdelingen IKT-enheten Send e-post til Jan.Christer.Orsteen@bfk.no
Elena Osuna-Bevia Arkivar Kvalitetsavdelingen Dokumentenheten Send e-post til Elena.Osuna.Bevia@bfk.no
Jens Kristian Woldseth Pedersen IT- konsulent Kvalitetsavdelingen IKT-enheten Send e-post til Jens.Pedersen@bfk.no
Sondre Myrvang Pedersen Lærling Kvalitetsavdelingen IKT-enheten Send e-post til Sondre.Myrvang.Pedersen@bfk.no
Espen Kristian Pettersen IKT-Konsulent Kvalitetsavdelingen IKT-enheten Send e-post til Espen.Pettersen@bfk.no
Indira Poljarevic Fagarbeider Kvalitetsavdelingen Drifts- og serviceenheten Send e-post til Indira.Poljarevic@bfk.no
Marit Portaasen Konsulent Kvalitetsavdelingen Drifts- og serviceenheten Send e-post til marit.portaasen@bfk.no
Bjørn Egil Rabben IKT-teknikker Kvalitetsavdelingen IKT-enheten Send e-post til bjorn.egil.rabben@bfk.no
Aaron Voltaire Ramos Lærling Kvalitetsavdelingen IKT-enheten Send e-post til Aaron.Voltaire.Ramos@bfk.no
David Rasmussen IKT-Medarbeider Kvalitetsavdelingen IKT-enheten Send e-post til david.rasmussen@bfk.no
Marie Remå Ikke definert Kvalitetsavdelingen IKT-enheten Send e-post til Marie.Rema@bfk.no
Halgeir Kjønås Rennehvammen IKT-konsulent Kvalitetsavdelingen IKT-enheten Send e-post til Halgeir.Kjonas.Rennehvammen@bfk.no
Marius Mounir Hjelle Rhrich Lærling Kvalitetsavdelingen IKT-enheten Send e-post til Marius.Mounir.Hjelle.Rhrich@bfk.no
Arne Rinde IKT konsulent Kvalitetsavdelingen IKT-enheten Send e-post til Arne.Rinde@bfk.no
Kaius Rissanen IKT medarbeider Kvalitetsavdelingen IKT-enheten Send e-post til Kaius.Rissanen@bfk.no
Jon Løberg Røsberg IKT-Medarbeider Kvalitetsavdelingen IKT-enheten Send e-post til Jon.Loberg.Rosberg@bfk.no
Anne Sagen Konsulent Kvalitetsavdelingen Drifts- og serviceenheten Send e-post til Anne.Sagen@bfk.no
Alexander Schumann Sageng IKT Konsulent Kvalitetsavdelingen IKT-enheten Send e-post til alexander.schumann@bfk.no
Ragnhild Birgitte Schumann Sageng IKT konsulent Kvalitetsavdelingen IKT-enheten Send e-post til ragnhild.sageng@bfk.no
Marianne Schulte Avdelingsleder og fagleder Helpdesk Kvalitetsavdelingen IKT-enheten Send e-post til Marianne.Schulte@bfk.no
Toralf Ødegaard Schulte Konsulent Kvalitetsavdelingen IKT-enheten Send e-post til toralf.schulte@bfk.no
Christopher Schumann IKT-Konsulent Kvalitetsavdelingen IKT-enheten Send e-post til christopher.schumann@bfk.no
Kim Erik Sembsmoen IKT konsulent Kvalitetsavdelingen IKT-enheten Send e-post til Kim.Erik.Sembsmoen@bfk.no
Roar Slettehaug Ikke definert Kvalitetsavdelingen IKT-enheten Send e-post til Roar.Slettehaug@bfk.no
Katharina Smedsrud Arkivmedarbeider Kvalitetsavdelingen Dokumentenheten Send e-post til Katharina.Smedsrud@bfk.no
Jakob Saasen Solum IKT - Medarbeider Kvalitetsavdelingen IKT-enheten Send e-post til Jakob.Saasen.Solum@bfk.no
John Steen Avdelingsleder IKT Kvalitetsavdelingen IKT-enheten Send e-post til john.steen@bfk.no
Ingrid Stegavik IKT-ansvarlig Kvalitetsavdelingen IKT-enheten Send e-post til ingrid.stegavik@bfk.no
Lisa Stende Kvalitetsavdelingen Dokumentenheten Send e-post til Lisa.Stende@bfk.no
Sara Sofia Neves Teixeira ikke definert Kvalitetsavdelingen Andre Send e-post til Sara.Sofia.Teixeira.Neves@bfk.no
Kent Håvard Thoen ingen Kvalitetsavdelingen IKT-enheten Send e-post til Kent.Havard.Thoen@bfk.no
Mona Thoresen Konsulent Kvalitetsavdelingen Dokumentenheten Send e-post til mona.thoresen@bfk.no
Lasse Narjord Thue Spesialrådgiver Kvalitetsavdelingen Ombudene Send e-post til Lasse.Narjord.Thue@bfk.no
Ole Christian Treffen IKT medarbeider Kvalitetsavdelingen IKT-enheten Send e-post til Ole.Christian.Treffen@bfk.no
Jens Erik Vedhus Ikt-servicemedarbeider Kvalitetsavdelingen IKT-enheten Send e-post til jens.vedhus@bfk.no
Markus Vikesdal Lærling Kvalitetsavdelingen IKT-enheten Send e-post til Markus.Vikesdal@bfk.no
Arild Westermann IKT Driftsansvarlig Kvalitetsavdelingen IKT-enheten Send e-post til arild.westermann@bfk.no
Ole Martin Wetterstad Lærling Kvalitetsavdelingen IKT-enheten Send e-post til Ole.Martin.Wetterstad@bfk.no
Liv Randi Woldhaug Konsulent Kvalitetsavdelingen Politisk sekretariat Send e-post til Liv.Randi.Woldhaug@bfk.no
Kjetil Østro Høyskole ingeniør Kvalitetsavdelingen IKT-enheten Send e-post til kjetil.ostro@bfk.no