Bilde av Olaug Finsrud

Sensor

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Lier videregående skole
 
Lier vgs - Helse og omsorg
Stilling
Lærer
Telefon
E-post
Olaug.F...@bfk.no