Bilde av Anne Karin Grøtterud
Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Numedal videregående skole
 
Numedal vgs - Kantine
Stilling
Servicemedarbeider
Telefon
E-post
Anne.Karin...@bfk.no