Bilde av Christian Flaten

Lærer

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Røyken videregående skole
 
Røyken vgs - Språkfag
Stilling
Adjunkt m/tillegggsutd
Telefon
E-post
Christia...@bfk.no