Bilde av Terje Brun-Pedersen
Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
St. Hallvard videregående skole
 
St. Hallvard vgs - Leder idrettsfag/kroppsøving/fremmedspråk
Stilling
Lærer/Vikar
Telefon
E-post
Terje.Brun...@bfk.no