Bilde av Trude Merethe Myhre
Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
St. Hallvard videregående skole
 
St. Hallvard vgs - Leder spes.avd.
Stilling
Omsorgsarbeider(1999) og Barne og ungdomsarbeider(2010)
Telefon
E-post
Trude.Mere...@bfk.no