Bilde av Michelle Iren Gulhaugen
Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Hønefoss videregående skole
 
Hønefoss vgs - DH/FO/MK
Stilling
x
Telefon
E-post
Michelle.Ire...@bfk.no