Bilde av Anne Mette Vaskinn
Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Hønefoss videregående skole
 
Hønefoss vgs - Tilrettelagt undervisning
Stilling
Fagarbeider
Telefon
E-post
Anne.Mett...@bfk.no