Bilde av Astri Karoline Ellann

Lærer

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Kongsberg videregående skole
 
Kongsberg vgs - Musikk,Dans,Drama/IB
Stilling
musiker / musikkpedagog
Telefon
E-post
Astri.Karol...@bfk.no