Eksamen

Har du spørsmål om eksamen kan du ta kontakt med ass. rektor Otto Svorstøl.

Privatister og praksiskandidater

Eksamenskontoret i Buskerud fylkeskommune administrerer eksamen for privatister, praksiskandidater og lærlinger. For å melde seg til privatisteksamen i Buskerud fylkeskommune må man være bosatt i fylket eller følge kurs her. Privatister bosatt i andre fylker må henvende seg til eget fylke eller nærmeste videregående skole for informasjon om privatisteksamen. 

Du finner mer om eksamen på udir.no


Publisert 13. september 2012, oppdatert 19. september 2019.