Elevtjenesten

Elevtjenesten jobber med elevoppfølging, og består av et tverrfaglig team med rådgivere, helsesøstre, spesialpedagogisk koordinator og PPOT.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Du kan få informasjon rundt ulike valg og helsespørsmål du står overfor som f.eks:

  • utdanningsvalg
  • personlige utfordringer
  • behov for særlig tilpasset undervisning

 

Trenger du å snakke med noen? Du er velkommen til å oppsøke oss i elevtjenesten!

Her får du vite mer om: rågivertjenesten, skolehelsetjenesten og PPOT.


Publisert 13. september 2012, oppdatert 24. april 2019.