Elevtjenesten

Elevtjenesten jobber med elevoppfølging, og består av et tverrfaglig team med rådgivere, helsesøstre, spesialpedagogisk koordinator og PPOT.

Du kan få informasjon rundt ulike valg og helsespørsmål du står overfor som f.eks:

  • utdanningsvalg
  • personlige utfordringer
  • behov for særlig tilpasset undervisning

 

Trenger du å snakke med noen? Du er velkommen til å oppsøke oss i elevtjenesten!

Her får du vite mer om: rågivertjenesten, skolehelsetjenesten og PPOT.


Publisert 13. september 2012, oppdatert 24. april 2019.