PPOT

Pedagogisk-psykologisk tjeneste og oppfølgingstjenesten

PP-rådgiver på St. Hallvard vgs. er Regine Hansen tlf. 92 46 30 86 (Regine) eller kontoret i Drammen, tlf. 32 80 86 50 og Tryggve Hansen 97 02 73 41.  

Rådgiver i oppfølgingstjenesten: Hanne Jenset, e-post: hanne....@bfk.no

PPOT for videregående opplæring er Buskerud fylkeskommunes sakkyndige organ i opplæringsspørsmål. Tjenesten skal hjelpe den videregående skolen i arbeidet med kompetanse- og organisasjonsutvikling for å legge til rette for god tilpasset opplæring for elev og lærling.

Ungdom med særskilte behov
Tjenesten har et særlig ansvar for ungdom med særskilte behov og skal sørge for at det blir utarbeidet sakkyndige vurderinger der loven krever det (Opplæringslovens § 5-6). Videre hjelper PPOT til der enkeltelever og lærlinger har behov for hjelp med bakgrunn i sosiale, emosjonelle og/eller andre vansker.

All ungdom har rett til videregående opplæring. PPOT følger opp, gir råd og veiledning til ungdom mellom 16 og 20 som har falt ut - eller ikke har et opplæringstilbud, en læreplass eller arbeid og som ønsker hjelp og veiledning til å skaffe seg det.

Ønsker du kontakt med PPOT, kan skolen din hjelpe deg med det, eller du kan eventuelt sammen med dine foresatte ta direkte kontakt med PPOT-rådgiver.

Kontorsted Dronninggata 15 - 3019 Drammen.
Postadresse: Fylkeshuset 3020 Drammen.
Tlf. 32 80 86 50.
Kontorleder: Fredrik L. Karlsen.


Publisert 13. september 2012, oppdatert 24. april 2019.