Rådgivertjenesten

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Du kan få hjelp og oppfølging til å gjennomføre skolegangen enten det dreier seg om faglige, personlige eller sosiale utfordringer. Rådgiverne har selvsakt taushetsplikt. Vi ønsker alle velkommen til oss!

 

 

 Sabine Berg 
Rådgiver studiespesialisering
telefon: 32 24 01 28, mobil: 941 79 678

e-post: sabine...@bfk.no

 

 

Jorun Hermansen 
Rådgiver musikk
mobil: 452 54 437

e-post: jorun...@bfk.no

 

 

 

 Kristin Nash 
Rådgiver idrett og dans/drama
mobil: 416 81 518

e-post: kristi...@bfk.no

 

 

 

 Anita Storm Olsen
Rådgiver studiespesialisering
telefon 941 35 427, mobil: 412 63 041

e-post: anita....@bfk.no 

 

 

Gro Eli Lund Moss
Tilretteleggingskoordinator
telefon 32240151, mobil: 93251923

e-post: gro.mo...@bfk.no

 

 

 

Rådgivertjenesten er en del av tverretatlig team som forøvrig består av helsesøster, PPOT-rådgiver, spesialpedagogisk koordinator og leder for elevtjenesten ved skolen.


Publisert 26. november 2013, oppdatert 13. august 2018.