Rådgivertjeneste

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

 

Fra venstre: Kristin Nash, Sabine Berg, Jorun Hermansen og Anita Storm-Olsen

   
   
Anne Mølsted Andersen (inntil 1.10.17)
Sosialpedagogisk rådgiver
telefon 941 35 427, anne-molste...@bfk.no
 


Rådgivertjenesten er en del av tverretatlig team som forøvrig består av helsesøster, PPOT-rådgiver, spesialpedagogisk koordinator og leder for elevtjenesten ved skolen.

Mer om rådgivertjenesten

  • Alle elever på Vg3 får tilbud om utdannings- og yrkesveiledning, individuelt eller i grupper etter eget ønske.
  • Vg1 og Vg2-elever som ønsker det, kan få utdannings- og yrkesveiledning individuelt eller i grupper. Alle som skal velge fag, får tilbud om veiledning.
  • Elevene får informasjon om valg av fag, studier, opptak til skoler og høyere utdanning, yrkesmuligheter og veiledningsverktøy. Informasjonen gis direkte, via trykte medier eller elektronisk.
  • Utdannings- og yrkesveiledning er hele skolens ansvar. Faglærere, mellomledere og studie- og yrkesveiledere samarbeider om å trekke veiledningsperspektivet inn i undervisningen der det er naturlig i forhold til læreplan og undervisningsopplegg. Kontaktlærer tar opp spørsmål om veien videre etter skolen i elevsamtaler.
  • Skolen trekker eksterne samarbeidspartnere inn der det er nyttig for at elevene skal få best mulig veiledning og informasjon ved overgang mellom ulike utdanningsnivåer.
  • Skolen samarbeider med aktuelle ungdomsskoler om faget Utdanningsvalg. 9.klassinger fra Lier besøker skolen på Åpen dag. 10.-klassinger fra distriktet blir invitert til Praksiskurs.
  • Alle skolens elever kan få hjelp og oppfølging til å gjennomføre skolegangen. Det kan dreie seg om stort fravær, personlige eller sosiale problemer. Det arbeides i forhold til enkeltelever og skolemiljøet.

Publisert 26. november 2013, oppdatert 15. august 2017.

blog comments powered by Disqus