Rådgivertjenesten

Vedr hjemmeskole fra 13.3: Kontakt oss gjerne på It's, Teams og e-post!

Vi gir veiledning om yrkes- og utdannnigsvalg og faglige, personlige eller sosiale utfordringer. Vi ønsker alle velkommen til oss. Vi holder normalt til i rådgiveravdelingen i underetasjen på skolen.

 

 

 Sabine Berg.
Rådgiver studiespesialisering. Klasse B, C og D
telefon: 32 24 01 28, mobil: 941 79 678

e-post: sabine...@bfk.no

 

 

Jorun Hermansen 
Rådgiver musikk
mobil: 452 54 437

e-post: jorun.he...@bfk.no

 

 

 

 Kristin Nash 
Rådgiver idrett og dans/drama
mobil: 416 81 518

e-post: kristi...@bfk.no

 

 

 

 Anita Storm Olsen
Rådgiver studiespesialisering, klasse A og E
telefon 941 35 427, mobil: 412 63 041

e-post: anita....@bfk.no 

 

 

Gro Eli Lund Moss
Tilretteleggingskoordinator
telefon 32240151, mobil: 93251923

e-post: gro.mo...@bfk.no

 

 

 

Rådgivertjenesten er en del av tverretatlig team som forøvrig består av helsesøster, PPOT-rådgiver, spesialpedagogisk koordinator og leder for elevtjenesten ved skolen.


Publisert 26. november 2013, oppdatert 20. mars 2020.