Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten kan gi råd og veiledning om fysisk, psykisk og seksuell helse. Vi har selvsagt taushetsplikt, så hos oss kan du snakke fritt.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Tirsdag:  Psyk.sykepleier  Marianne Sørvald, mob. 91 91 16 40  marian...@lier.kommune.no

Onsdag+torsdag: Helsesøster Signy Monhof, mob. 93 80 79 44  signy.monhof@lier.kommune.no 

Fredag: Helsesøster Mona Jakobsen, mob. 93 29 60 99 mona....@lier.kommune.no

Du er velkommen til å stikke innom eller avtale time eller sende sms. Kontoret vårt er bak i aulaen, ved elevskapene.

I tillegg er Helsestasjon for ungdom i Lierbyen åpen hver tirsdag og torsdag fra kl. 15.30-18.00, og betjenes av lege (kun tirsdag), helsesøster og psykiatrisk sykepleier.

Tilbudet er gratis.

Kom til oss med små og store spørsmål knyttet til, for eksempel, prevensjon, rus, sykdom, seksuell helse, problemer hjemme, problemer på skolen, tanker & følelser.

Helsesøster samarbeider med skolens ansatte, og er i faste møter med rådgiverne, leder av elevtjenesten, rektor og PPOT- rådgiver.

Foresatte er velkommen til å ta kontakt ved bekymring for ungdommen. 


Publisert 13. september 2012, oppdatert 6. september 2018.