Samarbeid skole og hjem

Skolen inviterer til oppstartsamtale og foreldremøter.

Skolen ønsker godt samarbeid med dine foresatte. Så lenge du ikke er myndig, vil skolen søke kontakt med dem når dette er nødvendig. Dine foresatte kan også kontakte oss og avtale møte med våre lærere, rådgivere og skolens ledelse dersom de ønsker det.

For å gi best mulig støtte og oppfølging, vil skolen gjerne fortsette samhandlingen med dine foresatte også etter at du har fylt 18 år. Du må gi ditt samtykke til dette gjennom skjemaet "Erklæring til St. Hallvard vgs for elev over 18 år", og levere det på skolen.

Noen viktige datoer:

  • Første eller andre skoledag inviteres alle Vg1-elever, med foresatte, til en samtale med kontaktlærer.
  • I september er det foreldremøte for elever som går på Vg1. På dette møtet får de foresatte generell informasjon om skolen, og de får møte kontaktlærerne og klassens faglærere.
  • I uke 47 blir elever og foresatte på Vg2 invitert til samtale med kontaktlærer
  • I januar/februar arrangeres et foreldremøte for studiespesialiserende utdanningsprogram Vg1, hvor det gis informasjon om valg av programområder for fag Vg2.

Dersom det oppstår spesielle situasjoner ved skolen, kan det sendes ut varsel til alle elever og foresatte via SMS. Øvrig viktig informasjon finner du på skolens hjemmeside og Facebook. Alle foresatte til elever under 18 år vil hver uke motta oversikt på e-post over elevens fravær og ordens- og adferdsanmerkninger.


Publisert 28. november 2013, oppdatert 25. januar 2019.