Skolebevis

Alle elever får et personlig skolebevis. Å anskaffe seg kortet er for deg gratis.

Kortet fungerer som:

  • Legitimasjon
  • Lånekort på skolebiblioteket
  • Utskrifter/kopiering. Du må selv lade kortet med penger. Svart/hvitt kopi koster 1 kr og fargekopi 2 kr. Det er samme pris for utskrifter. Alle elever starter med 50 kroner på kortet. Om du ikke har fått denne startsummen, ta kontakt med IKT.

For elever på musikk og dans, brukes kortet også som adgangskort til MD-bygget. Du finner eget skjema for 'Nøkkelkort MD-bygg' her.


Publisert 26. november 2013, oppdatert 12. august 2015.