Reglement

Her finner du informasjon om fraværsordning, skolereglementet, IKT-reglementet for skolen og retningslinjer for heldagsprøver.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Publisert 28. november 2013, oppdatert 15. mai 2018.