Retningslinjer for heldagsprøver

Før prøven begynner, skal alle vesker/ransler/plastposer og lignende leveres fram til den som sitter vakt. Også mobiltelefoner skal leveres.

På/ved pulten skal det bare være skrivesaker, matpakke, termos, brus og hjelpemiddel som er tillatt i det aktuelle faget.

Vakten (helst en faglærer) kontrollerer at tillatte hjelpemiddel bare inneholder det de skal.

Når ovennevnte er kontrollert og funnet i orden, kan papir og oppgaver deles ut.

Vakten skal plasseres slik i rommet at han/hun har best mulig oversikt.

Vakten må ikke drive med andre sysler mens han/hun har vakt og må helet tiden følge med i det som foregår i rommet.

Ved utfølging skal det være maksimum fire elever i hver pulje, og gruppen må holdes samlet når de er ute. Det er ikke anledning til å handle i kantinen (?).

Elevene skal dekke til notatene sine når de er ute. Vakten skal se til at dette blir gjort.

Fusk eller forsøk på fusk fører til bortvisning for resten av prøven, og det blir ikke satt karakter. Fusk eller forsøk på fusk er for eksempel å gi eller forsøke å gi hjelp, å ta imot hjelp fra andre, og å bruke hjelpemidler som ikke er tillatt.


Publisert 28. november 2013, oppdatert 17. november 2015.