Velkommen som Vg1-elev!

For å få en trygg og positiv skolestart og et godt skoleløp ønsker vi å innkalle deg og foresatte til en samtale med kontaktlærer. Vi ønsker at minst en av dine foresatte blir med på samtalen.

Informasjon om kontaktlærer samt tid og rom for oppstartssamtale blir sendt hver enkelt elev på sms ondag 14./torsdag 15. august.

Ditt første møte med skolen er altså en oppstartsamtale med kontaklærer mandag eller tirsdag. Etter at alle har hatt oppstartsamtale, møter elevene til felles oppstart i aulaen tirsdag 20. 8 kl. 11.00.

Les velkomstbrev fra vår nye rektor Kaia Erlandsen 

I løpet av første og andre skoledag ønsker vi i tillegg til oppstartsamtalen å:

  • gi en omvisning på skolen
  • gjennomføre bli  kjent aktiviteter
  • dele ut skolesekker som alle elever får gratis
  • evt. levere ut leie-pc hvis du ikke ønsker å bruke egen pc
  • dele ut lærebøker

Les igjennom dokumentene nedenfor. Det er fint om du fyller ut og tar med deg elevavtale, personopplysningsskjema og skjema til oppstartsamtalen 

Informasjonsmøte om skolen for foresatte:

mandag 23. september kl. 18.30 for idrett, musikk, dans og drama

tirsdag 24. september kl. 18.30 for studiespesialisering

Skolens hjemmeside www.st-hallvard.vgs.no inneholder mye nyttig informasjon. Vi oppdaterer siden jevnlig ved å legge ut aktuelt stoff om det som skjer.

Lik oss på Facebook (Klikk på ikonet):

 

Følg oss på Instagram (Klikk på ikonet):

 


Publisert 2. august 2018, oppdatert 9. juli 2019.