Hvordan vurderes jeg?

Du får både underveisvurdering og sluttvurdering. Det vil si at du må ha en nær dialog med læreren din og en jevn oppfølging- for å sikre en god læringsprosess

Underveisvurdering er den løpene kontakten du har med læreren din gjennom skoleåret. Hensikten er å fremme læring, utvikle kompetanse og gi grunnlag for tilpasset opplæring. En slik vurdering kan være med eller uten karakter.

Sluttvurdering gir informasjon om ditt kunnskapsnivå når opplæringen i faget er ferdig.

Karaktersetting er en viktig vurderingsform for deg som elev, og settes i alle fagene, samt for orden og adferd. Etter første termin får du terminkarakterer. Etter hvert årstrinn får du terminkarakter i fag som ikke er avsluttede og standpunktkarakter i fag som er avsluttende. I tillegg får du eksamenskarakter i avsluttende fag som du trekkes ut til eksamen i.


Publisert 15. august 2012, oppdatert 16. august 2018.