St. Hallvard videregående skole

Etter råd fra myndighetene er alle landets skolebygg stengt inntil videre fra 13.3.20 pga koronasituasjonen. For tiden foregår undervisningen digitalt inntil nye rettningslinjer kommer.

Besøksadresse: 

Hovedskolen
Jensvollveien 40
3413 Lier

Musikk og dansebygget (MD-bygget)
Jensvollveien 28

Postadresse:

Jensvollveien 40, 3413 Lier

Telefon 

32 24 01 00

E-post 

sh...@bfk.no

Organisasjonsnr. 

974 605 961


Publisert 15. august 2012, oppdatert 20. mars 2020.