Skolens ledelse

Ledergruppa ved St. Hallvard vgs består av:

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com


REKTOR
Unni Aadalen

unni.a...@bfk.no
Tlf: 32 24 01 20
Mobil: 90 65 48 63
  ASS. REKTOR /
LEDER FOR REALFAG
Otto Svorstøl

otto.sv...@bfk.no
Tlf: 32 24 01 24
Mobil: 97 77 24 35

LEDER FOR FREMMEDSPRÅK, KROPPSØVING OG IDRETT
Anne Rabe 

anne.margrethe....@bfk.no
Tlf: 32 24 01 30 
Mobil: 95 82 16 73

  LEDER FOR ELEVTJENESTEN
Knut Gilhuus

knut.g...@bfk.no
Tlf: 32 24 01 52
Mobil: 90 03 33 59
  LEDER/STUDIELEDER
Ove Brude Kolstad

ove.ko...@bfk.no
Tlf: 32 24 01 26
Mobil: 91 74 23 46
  LEDER FOR SPRÅK OG
SAMFUNNSFAG
Preben Kjelsrud

preben.k...@bfk.no
Tlf: 32 24 01 70
Mobil: 92 09 87 78
  LEDER FOR MUSIKK,
DANS OG DRAMA
Ruth Helene Ødegård

ruth.o...@bfk.no
Tlf: 32 24 01 31
Mobil: 46 44 66 36
  ADMINISTRASJONSLEDER
Ole Bjerknes

ole.bj...@bfk.no
Tlf: 32 24 01 25
Mobil: 91 74 40 46Publisert 15. august 2012, oppdatert 12. oktober 2018.