Internasjonal politikk på dagsorden

30. januar ble konferansen KIPS2013 arrangert på St. Hallvard, med en hel dag fylt med resolusjoner, diskusjoner og generalforsamling.

Konklusjonen må bli at det meste gikk etter planen. Nesten 80 politikkelever fra Drammen, Røyken og St. Hallvard møttes for å bruke en hel skoledag på internasjonal politikk. Mange hadde brukt mye tid på forarbeid og jeg hadde 12 elever med roller som komiteledere og presidenter som ledet de andre elevene gjennom dagen. Dette gjorde de på en god måte. Takk til alle som bidro!

Det praktiske fungerte så langt jeg kunne se bra. En av tilbakemeldingene fra i fjor var at elevene ønsket matservering. Dette fulgte skolen opp i år, noe jeg tror de fleste satte pris på. Elevene fikk oppleve et ganske stramt tidspress for å få ferdig sine resolusjoner. Det var mye hard og god jobbing som ble gjort i komiteene og mange lærte mye i diskusjon om de ulike temaene. I timen før generalforsamlingen forberedte elevene, eller delegatene som de het denne dagen, ulike taler til de forskjellige resolusjonene. På selve generalforsamlingen ble det etter hvert en ganske god debatt. Elevene var, som de ofte kan være, strenge med hverandres forslag, og etter endt generalforsamling var det kun en resolusjon som fikk et flertall av stemmene bak seg og dermed gikk gjennom. (Noen synes nok også det var litt vanskelig å stemme for andres resolusjoner når ens egen ikke gikk gjennom…)

Elevene har gitt sine tilbakemeldinger i en evaluering. Den finner du her:

http://www.slideshare.net/ReidarMadsen/evaluering-kips2013-16457114

Jeg nøyer meg med å ta det ene spørsmålet: «Vil du anbefale ny konferanse neste år?» Her svarer 54 av de 59 elevene som leverte evalueringen «Ja». Det tar jeg som et bevis på at det store flertallet av elever også var godt fornøyde!

Se også http://reidarsskoleblogg.blogspot.no/search/label/KIPS

Tekst: Reidar Madsen


Publisert 11. februar 2013, oppdatert 9. desember 2014.