Krafttak mot kreft 2013: Ja til forskjellsbehandling!

Russen ved St. Hallvard videregående skole viderefører sin gode tradisjon og skal samarbeide med Kreftforeningen i Krafttak mot kreft ved å gå med bøsser søndag 10. mars.

Fredag 8. mars arrangerer Kreftforeningen, i samarbeid med russestyret en Kick Off i aulaen for å motivere flest mulig av russen til å stille som bøssebærer søndag 10. mars.

Pengene som samles inn i årets krafttak skal gå til utvikling av metoder for kreftbehandling tilpasset gener, ikke organer. Utfordringen for fremtiden er å gi rett behandling til rett pasient til rett tid basert på gensammensetningen til svulsten hos den enkelte pasient. Jo mer penger som samles inn til kreftforskningen, desto flere vil overleve.

Det er en klar sammenheng mellom økt kreftforskning og at mennesker reddes. Omfattende kreftforskning gjennom mange år har ført til at to av tre kreftrammede i dag overlever.

Se www.krafttakmotkreft.no for utfyllende informasjon om årets aksjon.

Russestyret sammen med kreftforeningens regionsleder. Fra venstre Magnus Mørk, Arman Hiwa, Tone Barth Henriksen, Anne Mette Joesfsen, Marcus Hassel, Ragnhild Hennum, Elisabeth Gravdal, Caroline Olsson og Marie Juliussen.


Publisert 22. februar 2013, oppdatert 9. desember 2014.