Husk å søke om utstyrsstipend!

a er utstyrsstipend? Utstyrsstipend er penger til nødvendig individuelt utstyr som du trenger i opplæringen, for eksempel kalkulator eller idrettsutstyr.

Alle elever med ungdomsrett får utstyrsstipend fra Lånekassen. Utstyrsstipendet er på 930, 2 060 eller 2 970 kroner for hele skoleåret 2013–2014. Hvis du søker bare for ett semester, får du halvparten av beløpet. Hvor mye du får, er avhengig av hvilket utdanningsprogram du tar. Se lanekassen.no/utstyrsstipend.

Slik får du pengene fra Lånekassen

  1. Nå kan du søke fra lanekassen.no eller vigo.no. Bruk søknaden om stipend og lån til videregående opplæring. Hvis du har fylt 18 år, kan du velge e-signering som signeringsmåte for stipendet.
  2. Følg søknaden steg for steg på Dine sider på lanekassen.no.
  3. Du får SMS/e-post når søknaden er behandlet.
  4. Du får avtalen om støtte sendt hjem til deg. Hvis du har valgt e-signering, kan du signere avtalen på Dine sider.
  5. Skriv under på avtalen om støtte – hvis du er under 18 år, må både du og en av foreldrene / vergene dine skrive under.
  6. Send avtalen om støtte tilbake til Lånekassen. Husk frimerke. Hvis du bruker e-signering, slipper du å gjøre dette.
  7. VENT
    Pengene blir overført til kontoen din når skolen din registrerer at du har møtt fram til undervisningen. Det tar ca. en uke fra Lånekassen mottar registreringen fra skolen, til pengene er på kontoen. Husk at du må stå som eier av bankkontoen.

 

Visste du dette?
Når du sender søknaden, sjekker Lånekassen automatisk om du kan ha rett til andre stipend i tillegg. Stipend er penger du får, og som du ikke behøver å betale tilbake.

Informasjon for deg i videregående opplæring
Se lanekassen.no/vg for mer informasjon om stipend og lån for deg i vanlig videregående opplæring.

Søknad om stipend og lån
Trykk her for å gå direkte til søknaden: lanekassen.no/soknad_vgs.

Følg Lånekassen på Facebook

Lånekassen har en egen side på Facebook for deg som er elev på videregående. Sjekk facebook.com/lanekassen.vgs.


Publisert 26. august 2013, oppdatert 9. desember 2014.