Ledige stillinger

Det er ledige undervisningsstillinger ved skolen innen psykologi, markedsføring/ledelse, idrett/kroppsøving, samt som renholdere og IKT-medarbeider.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Publisert 18. november 2013, oppdatert 9. desember 2014.