MD-bygget reiser seg

Tirsdag var rektor og deler av brukergruppen for det nye bygget for musikk og dans på en befaring.

Bygget reiser seg nå raskt og hovedvegger og heishus er nå reist. Neste uke kommer etasjeskillerne, og da vil strukturen i bygget synes bedre.


Publisert 15. februar 2013, oppdatert 9. desember 2014.