MD-bygget reiser seg

Tirsdag var rektor og deler av brukergruppen for det nye bygget for musikk og dans på en befaring.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Bygget reiser seg nå raskt og hovedvegger og heishus er nå reist. Neste uke kommer etasjeskillerne, og da vil strukturen i bygget synes bedre.


Publisert 15. februar 2013, oppdatert 9. desember 2014.