Prosjekt KRAFT - motivasjon og selvledelse på timeplanen!

Alle vg1 elever (ca. 240) og deres kontaktlærere er involvert i prosjektet som går gjennom skoleåret.

Målet med KRAFT er at elevene skal reflektere over det å være proaktive i egne liv, ta ansvar for egne valg og adferd, lære seg metoder for å sette seg mål, tidsplanlegging, stressmestring mm. Leder for prosjektet, Kristin Nash, er lektor i dans og sertifisert coach.

Vg1 elevene vil delta på forelesninger med 3 hovedtemaer dette skoleåret: Kultur, Resultat (sette seg mål) og Ansvar (for egne valg og tidsplanlegging). Kontaktlærerne veileder klassen sin gjennom refleksjon og øvelser knyttet til de ulike temaene.

Fokus for denne perioden er kultur; klassekultur, støttekultur og «min kultur». Temaer som ble belyst på første «kick-off» foredrag uke 37 var bl.a. det å være proaktiv/ reaktiv, vår innvirkning på hverandre, vaner, komfort-sone, viljestyrke, mot, standard, det å være en inspirator og leder og at små forskjell over tid skaper endring.

Forrige skoleår ble KRAFT gjennomført som pilotprosjekt for ca. 450 elever i vg1, vg2 og vg3 og her er noen uttalelser fra elever som deltok på dette:

«KRAFT gjorde meg mer bevisst på mitt eget skolearbeid og at jeg er den eneste som kan skape forandring. Man har lett for bare å lene seg på andre og bortforklare ting man ikke har gjort.»

«Når jeg stresser og alt hoper seg opp i hverdagen, kan jeg selv gjøre tiltak for å få kontroll igjen»

«Det jeg vil ta med meg videre er å jobbe for de målene jeg vil oppnå. I løpet av KRAFT har jeg skjønt at det lønner seg å ta noen grep, selv om det skal litt til, men det er verdt det til slutt. Man får en mye bedre følelse etterpå, og føler seg vellykket.»

KRAFT har gitt meg:

- «Mer bevisst følelse av det som bør prioriteres»

- «Lysten til å arbeide»

- «Perspektiv på hvordan man kan utrette en bra arbeidsplan»

- «MOTIVASJON!»


Publisert 27. september 2013, oppdatert 9. desember 2014.