Skolen rustes opp

Det pågår for tiden tre store byggeprosjekter som virkelig vil gi skolen vår et løft.

Prosjektet som først vil bli ferdig, er opprustning av skolegården. Dernest foretar halleier Reistad IL en totalrehabilitering av St. Hallvardhallen innendørs som vil gi våre elever tilgang en hall som vil fremstå som ny innendørs inkl. garderober, treningsrom, undervisningsrom etc. Det største prosjektet som er nytt bygg for musikk og dans, vil stå ferdig i løpet av november og tas i bruk til undervisning etter nyttår.

 

Totalrenovering av St. Hallvardhallen er ferdig til høstferien.

Bygget for musikk og dans står ferdig i november.


Publisert 2. september 2013, oppdatert 9. desember 2014.