Uteområdet ved MD-bygget tatt i bruk

1 MUA gleder seg til åpningen av musikk/dans bygget og har allerede begynt å ta uteområdene i bruk!


Publisert 5. desember 2013, oppdatert 9. desember 2014.