Vellykket balldag

Takket være dyktige arrangører i 3 IDA, god innsats fra både klasselag og lærerlag og strålende vær, ble balldagen en stor suksess.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Publisert 2. september 2013, oppdatert 9. desember 2014.