Middelalderdag for vg2, 6. mai

Vikingtelt, kloster, korsfarerleir, middelalder-mat, -dans og -spel, er noe av det som kunne oppleves denne ganske uvanlige skoledagen på St. Hallvard.

 

Det er andre året den tverrfaglige temadagen er arrangert. Alle klassene har middelalderen i læreplanen på 2. trinn, både i norsk, musikk, historie, dans og drama. -Det var en tanke å slå disse sammen til et felles arrangement for de ulike linjene og et ønske om å visualisere hvordan det var på den tiden, sier lærer Kjersti Grøvdal.

 

Dagen startet med en "middelaldercatwalk" med visning av flotte kostymer fra alle samfunslag, under kyndig veiledning av konfransier og lærer Kim Hjardar. Både lærere og elever ble oppfordret til å kle seg 'middelaldersk' denne dagen. Noen av kostymene var utlånt fra St. Hallvard-spelet, mens andre var laget av elevene selv. 

Mesteparten av dagen foregikk i uteområdene i tilknytning til MD-bygget og værgudene var heldigvis på vår side. Elevene satte opp leirer og 'stasjoner' med informasjonsplakater om et tema i perioden. De ulike stasjonene var bemannet av elevene selv. Trinnet var delt i to og de byttet på å bemannne, og å gå rundt til de forskjellige postene. Ca. 10 minutter på hvert sted. De fikk blant annet lese og lære om pesten, oppleve dans, musikk, se kloster og vikingtelt, prøve seg i ulike idrettsgrener, smake på mat og se på flammeblåsere.

Flammeblåsere og gjøglere.

Etter grilling og lunch, da alle hadde gått runden var det samling inne for Kahoot. Elevene var delt inn i lag og knivet om flest mulig poeng. Spørsmålene handlet selvsakt om det de hadde lært i løpet av dagen.

 

Kinobilletter til hele vinnerlaget.

Dagen ble avrundet med felles ringdans i likhet med fjoråret. Musikkelevene spilte musikk og et kor akkopagnerte vakkert. Et hundretalls elever i ringdans, tilsynelatende godt fornøyde.

- Dette var en morsom og lærerik dag, sier Jakov Lind, danseelev, og medlem i dansetruppen.

Lærer Kim Hjardar er storfornøyd med elevenes innsats og engasjement. - Dette er et avbrekk i undervisningen, en annen måte å lære på. De får mere forståelse for menneskene og epoken enn de ville gjort ellers. De får utfordret seg selv og andre, og fungere i et fellesskap. Mer generelt lærer de å ta ansvar for et felles prosjekt, avslutter han.  

Om middelalderdagen i Lierposten

Se bildekarusell under:


Publisert 11. mai 2015, oppdatert 6. august 2015.