30-årsjubileum for vinterleiren!

Vinterleiren er tilrettelagt for utviklingshemmede og er fra 3.-7. april


Publisert 5. april 2016, oppdatert 7. juli 2016.