Å lære noe nytt...

Å lære nye ting og å bli bedre i noe er ikke lett. Det krever fokus, innsats og gjennomføringskraft. Vi ønsker våre elever skal vokse gjennom utfordringer og mestring.

 KRAFTprosjektet har til hensikt å bidra til robuste elever som tar i bruk sin egen kraft i samspill med sine medelever og lærere.

Tema for KRAFT i vg1 denne perioden er ansvar; ansvar for egne valg og ansvar for egen tid. Elevene reflekterer over hva som er viktig for dem, hva de vil prioritere og planlegger dette inn i sin kalender. Er det slik at alt som har preg av hast er viktig? Hvis vi har mye på agendaen som både er viktig og haster, øker stressnivået betraktelig. Det å planlegge frem i tid og vite hva som er lurt å gjøre når, er derfor et nyttig stressmestringsverktøy.

Råd til vg1 elever fra vg2 elever som hadde om prioritering og tidsplanlegging i KRAFT forrige skoleår:

«Bruk tiden fornuftig. Gjør plass i kalenderes til de viktige tingene først og når det er gjort kan du gjøre det som er mindre viktig som du har lyst til»

«Tenk over hvor du er om 1 dag, 1 uke, 1 år, 10 år. På den måten er det lett å sette ting i perspektiv – altså om noe er viktig eller uviktig»

Forskning viser at elevers syn på hvorvidt intelligens er noe som kan trenes og utvikles eller ei har betydning for deres læring, utholdenhet og resultater. «Du kan lære nye ting, men du kan egentlig ikke endre din grunnleggende intelligens». Enig eller uenig? Vg1 elevene reflekterte over denne påstanden under KRAFT kick-off. Å tenke at man kan trene opp og utvikle sin intelligens er å ha et «fleksibelt tenkesett», på engelsk: «Growth mindset». Når man har dette, så vil man ofte være mere villig til å lære av feil og tilbakeslag og jobbe for forbedring. Forskning viser at gjennom å jobbe med krevende oppgaver så trener og utvikler vi vår hjernekapasitet, vi blir smartere. Det er påvist at elever som lærer dette, viser større innsats og utholdenhet når de møter vanskelige oppgaver.

 

Klasseromssituasjon

 

Råd fra fjorårets vg1 elever til årets vg1 elever:

 «Gjør så godt du kan. Ikke fortvil om ting går dårligere forventet. Og hvis du får dårligere karakter enn du selv ønsket, ikke bli nedfor og glem å jobbe, prøv heller å gjøre det bedre neste gang».

«Ingen andre gjør det for deg, så hvis du vil bli god/få til noe må du jobbe selv».

«Jobb selv om du møter motgang, det gir mestringsfølelse. Du får igjen for alt du gjør».

Med dette ønsker vi alle våre elever en god fokusperiode frem mot juleferien – med mye læring og mange gode mestringsopplevelser. :-)

Av Kristin Nash


Publisert 20. november 2015, oppdatert 7. juli 2016.