Fremtidsdrømmer - fagdag på Hønefoss vgs

Rådgivere fra alle de videregående skolene i Buskerud Fylkeskommune hadde anledning til å høre om KRAFT-pakke og Fremtidsdrømutstillingen på St. Hallvard vgs.

Utstillingen i aulaen som handlet om fremtidsdrømmer, spinnes videre på

I januar var utstillingen som handlet om elevenes tanker og fremtidsdrømmer. Elever i 3. klasse hadde notert på en plakat det som de ønsker eller drømmer om å jobbe med i fremtiden. Det kom også tidligere elever som fortalte om sin drøm og hvordan det hadde gått etter at de var ferdige på St. Hallvard.

Det er greit å ombestemme seg

Noen av de tidligere elevene hadde endret studieretning mer enn en gang, men de fleste hadde funnet sin vei til slutt. - Det viktigst er ikke hva elevene skriver på plakaten, men at det starter en tankeprosess hvor de blir bevisst prioriteringer og valg relatert til videre utdanning og arbeid, sier Berg.

Presenterte på fagdag for rådgivere

26. april var det arrangert en fagdag for rådgivere i videregående skoler i Buskerud. I programmet står det at målet blant annet er å gi informasjon, øke kompetansen og dialogen innen rådgivningsfeltet. Det var på denne fagdagen at Sabine Berg presenterte Fremtidsdrøm-prosjektet fra St. Hallvard vgs. Prosjektet har til hensikt å motivere elevene til å planlegge veien videre og ta noen viktige valg som påvirker veien etter videregående skole. Fremtidsdrømprosjektet, også kalt KRAFT-pakke, er knyttet sammen med skolens KRAFT-prosjekt.

 


Publisert 29. april 2016, oppdatert 7. juli 2016.