Fremtidsdrømmer - hva skjer videre?

Hvordan står det til med fremtidsdrømmene og planene nå, noen måneder etter at prosjektet startet?

I januar åpnet Fremtidsdrøm-utstillingen hvor skolens aula var fylt av plakater der elevene våre delte hva de drømmer om i forhold til fremtid og karrierevei. Under utstillingsåpningen holdt tre tidligere elever foredrag om hva de har gjort etter vgs, og deres refleksjoner rundt valg. Noen valg er tydelige og planlagt i forkant, noen valg skjer mere spontant og kan ta vendinger du ikke hadde forutsett. Veien er ofte ikke strak fra A til Å, det er mulig å endre mening og skifte kurs underveis.

Les artikkel om Fremtidsdrøm-utstillingen

Prosessen med å lage fremtidsdrøm-plakater har vist seg å være til hjelp for flere elever for å tørre å drømme, igangsette en prosess rundt det å ta videre veivalg, og bidra til å definere og sette ord på dette. Responsen fra våre vg3-elever forteller at det er inspirerende å lese hverandres plakater og høre foredragene fra tidligere elever. Flere uttrykte at denne delingen også bidro til å kunne senke skuldrene i forhold til redselen for å ta «feil valg», være i tvil, eller ikke å vite helt hva man ønsker videre.

Nå på slutten av skoleåret, har vi spurt noen vg3 elever om å dele hva de skal gjøre etter vgs. Noen har valgt i tråd med hva de skrev på sin fremtidsdrøm-plakat, mens andre har valgt annerledes. Her et lite utvalg:

Yee Cam  Cao er interessert i både psykologi og jus og hun har bestemt seg for å begynne å studere på universitetet.

I januar hadde Sofie Rose Strømme skrevet opp flere ulike alternativer. Hun har kommet inn på, og skal studere ved Musikkteater-høyskolen i Oslo

Jakov Lind har bestemt seg for å starte på sykepleierstudiet. Det var det samme han hadde tenkt seg i starten av prosjektet.

Mandag 20. juni er det høytidelig avslutning for våre vg3 elever på skolen. Vi ønsker dere alle lykke til og alt godt på deres videre vei!

Fremtidsdrøm-utstillingen er del av «KRAFTpakke», et samarbeid mellom KRAFT og karrieveiledning på skolen.

Tekst: Kristin Nash

Se flere bilder her:


Publisert 10. juni 2016, oppdatert 7. juli 2016.