Grip muligheten

Kunnskapsskolen i Buskerud betyr satsing på videregående opplæring. Du blir sett, du blir utfordret og du oppnår resultater.

Igjen er det klart for et nytt skoleår, og vi ønsker deg som elev velkommen til et læringsfellesskap hos oss som skal gi deg den beste starten på din egen framtid.

Kunnskapsskolen i Buskerud betyr satsing på videregående opplæring. Det vil du merke ved at du blir sett, du blir utfordret og du oppnår resultater. Vi har erfart at resultater oppnås best gjennom læringsglede og motivasjon. Det er viktige kjerneord i Kunnskapsskolen.

Vi lærer best i samarbeid med andre, og når vi er aktive og engasjert i det vi holder på med. For og få gode resultater krever det  innsats av oss som skole og deg som elev. Våre lærere kan fagene sine, er gode til å forklare, gir gode tilbakemeldinger og varierer metoder i undervisningen. Det er viktig at du setter deg tydelige mål sammen med lærerne dine. Du er en likeverdig medspiller i klasserom og verksted og i skolesamfunnet ellers.

Vi er  opptatt av at du skal være trygg og trives på skolen. Du skal bli  akseptert for den du er. Gode relasjoner og tilhørighet for alle er grunnmuren for læring på våre skoler. Vi er også opptatt av din fysiske og psykiske helse. Du lærer bedre når du har det godt med deg selv, og når du har det bra i fellesskapet med de andre på skolen. Derfor samarbeider vi  også nært med skolehelsetjenesten. 

Læring skal gi mening. I Kunnskapsskolen i Buskerud  lærer du det som er viktig for deg uansett hva du skal gjøre etter at du er ferdig med videregående opplæring.  Våre skoler favner alle utdanningsprogram, og har et bredt  fagtilbud. Du har derfor mange muligheter til å gjøre valg som er riktige  nettopp for deg. I tillegg til fag er vi opptatt av at du skal lede deg selv på en god måte og samarbeide godt med andre. Du skal utvikle din  kreativitet og kunne finne nye løsninger på problemer. Dette er kompetanse som samfunnet har behov for, og som vil gi deg en god start på videre studier og arbeidskarriere. 

Vi er  stolte av opplæringstilbudet vårt, og vi er stolte av å ha deg som vår elev. Velkommen til Kunnskapsskolen i Buskerud!


Publisert 19. august 2015, oppdatert 15. september 2015.