Åpen dag for 9. klassinger

Fredag 22. april er 9. klassinger fra ungdomsskoler i Lier, invitert til informasjonsdag på St. Hallvard vgs

Ungdomsskoleelevene får informasjon om de utdanningsprogrammene de er nyskjerrige på, slik at de lettere kan ta et valg kommende skoleår.

Det er satt opp faste tider for informasjon for skolene: Høvik, Lierbyen, Sylling og Tranby

Se detaljert program for dagen her


Publisert 12. januar 2016, oppdatert 7. juli 2016.