"Jeg har egentlig god innstilling - når jeg vil"

Denne erkjennelsen kom fra en elev i vg2 mens vi jobbet med tema «Tankekraft» i prosjektet KRAFT. En av øvelsene går ut på å registrere typiske egne tankemønstre for dernest å identifisere om de er konstruktive eller saboterende

Oppgaven er å lage omformuleringer som oppleves konstruktive og energivende. Her et eksempel på hva en elev sier til seg selv, og valgte omformulering:

Når du får dårligere resultat enn du ønsker deg, tenker du: «Shit. Jeg jobba så hardt…» Hva det fører til: «Slitsomt å tenke på». Omformulering: «Det går bra, nå vet jeg hva jeg gjorde feil».

I KRAFT har vi reflektert rundt det å ha «veksttankesett» kontra «fasttankesett» og hvordan dette påvirker læring. Det å ikke se på «feil» som nederlag, men som noe man kan lære av, som i tilfelle denne eleven, er typisk eksempel på veksttankesett som er gunstig for læring.

Et annet eksempel som flere elever registrerte at de pleier å si til seg selv når noe føles slitsomt å gjøre: «Jeg tar det en annen dag». Denne tanken oppleves som å gi lite motivasjon og det føles tungt å bare utsette oppgaven. Omformulering: «Jeg begynner i dag».

Bare begynn!

I KRAFT har vi reflektert over hvordan det å tenke «bare begynn» kan være en lettere og mere handlekraftig tanke enn å tenke «bare gjør det». Nikes motiverende slagord «Just do it» kan  føles problematisk. Hvis det er så enkelt, hvorfor gjør jeg det ikke bare? Og når jeg ikke får til å bare gjøre det, hva sier det om meg? Det føles som et nederlag. Ingen god følelse. Er jeg alene om å oppleve dette? Nei, mange ytrer at de kjenner seg igjen. La oss derfor bare akseptere at det faktisk kan oppleves slik, og at det er lov å føle det sånn.

Ok, da er vi klare for neste skritt: finnes det noe annet jeg kan tenke som fører til et annet resultat? Når vi tenker «nå må jeg gjøre det», så ligger det ofte implisitt at vi samtidig må gjennomføre – dvs. gjøre hele oppgaven.  Dette kan føles så stort og overveldende at vi heller velger å utsette det. Men hvis vi erstatter «bare gjør det» med «bare begynn», så blir oppgaven enklere å ta tak i. På denne måten kan vi legge til rette for å skape gode suksesskriterier for oss selv. Hvis jeg bare begynner med denne oppgaven, så har jeg lykkes i det jeg har satt meg fore. Det å oppleve at man lykkes, har en helt annen drivkraft i seg enn å oppleve at man mislykkes. Og mange elever kjenner seg igjen i at når de først har begynt, så var det ikke så ille likevel, noen kan til og med da få lyst til å gjøre mere. Mange små «bare begynn- handlinger» gir avkastning.

«Jeg har egentlig god innstilling – når jeg vil» er en viktig erkjennelse. Spesielt når vi vet hvor viktig innstilling er for hva vi gjør og dernest hva vi får til. Det kjente sitatet av Henry Ford; «Whether you think you can or you think you can’t, either way you are right” påpeker nettopp dette. Vår egen innstilling er ikke opp til dem rundt oss – det er opp til oss selv. Vi sitter selv med den viktigste nøkkelen – og det er en kraftfull tanke!

Våre handlinger påvirker våre tanker og det å gi noe til andre er med å skape positivitet og glede. På slutten av KRAFT økten fikk elevene i oppgave å skrive noen fine ord til en medelev i klassen. De fikk utdelt hver sin lapp i fargerikt papir hvor det var skrevet et tilfeldig navn på en i klassen. Her skrev de noen fine ord og pakket så inn en twist i papiret pyntet med gavebånd. Denne lille pakken gav de til sin utvalgte medelev. En fin avslutning på timen; smil, glede og god stemning.

 «KRAFT gjorde meg mer bevisst på mitt eget skolearbeid og at jeg er den eneste som kan skape forandring. Man har lett for å bare lene seg på andre og bortforklare ting man ikke har gjort.» (Elev)

«Det jeg har fått ut av KRAFT var å tenke mer positivt og ikke fokusere så mye hvorfor problemene skjer meg, men heller hvordan jeg kan løse problemene. Fikk mer motivasjon og ble mer målrettet». (Elev)

Takk til alle på St.Hallvard vgs. som bidrar i dette utviklingsarbeidet! 

Tekst og foto: Kristin Nash

 


Publisert 3. mars 2016, oppdatert 7. juli 2016.