Kvinnedagen på spansk

Synliggjør utfordringene som kvinner møter i Latinamerika i dag: Vold, voldtekt og seksuell trakassering

Mari Sofie Eliassen, Christine Ugreninov Finjarn og Haakon Jordbakke viser fram plakaten deres spanskgruppe i VG3 har laget i forbindelse med den internasjonale kvinnedagen- día Internacional de la Mujer. Plakaten synliggjør utfordringene som kvinner møter i Latinamerika i dag: Vold, voldtekt og seksuell trakassering, manglende rettigheter og forbud mot abort i flere land. Plakaten henger i aulaen.

 

Tekst: Gro Eli Lund Moss


Publisert 8. mars 2016, oppdatert 7. juli 2016.