Livsmestring på timeplanen

Nylig presenterte kunnskapsminister Terje Røe Isaksen en stortingsmelding der regjeringen vil prioritere folkehelse og livsmestring i skolen. KRAFT-prosjektet på St. Hallvard er allerede godt innarbeidet i skolehverdagen

KRAFT er forkortelse for Kultur, Resultat, Ansvar, Fokus og Tankekraft.

Dette er temaer som blir jobbet med etter tur og som involverer alle våre elever. Hvert tema blir introdusert med en kick-off for flere klasser samtidig.  Deretter jobber hver enkelt klasse videre med temaene under veiledning av lærerne. Prosjektleder er Kristin Nash, lektor på St. Hallvard og sertifisert coach.

I fjor ble det laget en kortfilm om KRAFT, med støtte fra mobbeombudet i Buskerud Fylkeskommune og Papirbredden Karrieresenter.

Se teaser til kortfilmen her (1 min 8 sek).

Kortfilmen kan sees i sin helhet her (9 min 2 sek).

Regjeringen vil prioritere livsmestring

Det er flott at regjeringen nå ønsker å prioritere livsmestring og psykisk helse i skolen. På St. Hallvard har vi erfart at det å ha fokus på - og jobbe konkret med temaer som motivasjon - styrker selvledelse og relasjonskompetanse bidrar til at elevene står bedre rustet til å gjøre gode prioriteringer, mener Nash.

Psykologforeningen støtter kunnskapsministeren

"Psykologforeningens president Tor Levin Hofgaard er glad for at kunnskapsministeren har lyttet til et samlet råd fra elever, brukere, lærere og fagfeltet. Barn og unge trenger kunnskap for å forstå seg selv og ta gode valg i livet. Dette er en sentral del av skolens allmenndanningsprosjekt. Og god psykisk helse er den viktigste byggesteinen for et godt liv. Dette er grunnlaget for en god selvfølelse, omsorgsevne og opplevelsen av livsmestring." (psykologforening.no).

Interesse for KRAFT-prosjektet

Det er stor interesse for prosjektet, også i andre deler av landet. For kort tid siden var Kristin Nash invitert til Elevrådskonferansen 2016 i Tromsø «Ung i Troms». Her presenterte hun KRAFT for deltakere fra de 14 videregående skolene i Troms. 

Dette bildet av Runi Langum er malt på veggen i aulaen på St. Hallvard, og illustrerer kraft på en flott måte, avslutter Nash.


Publisert 19. april 2016, oppdatert 7. juli 2016.