Operasjon Dagsverk - OD 2015

Årets tema for OD-dagen 29.10, er seksuelle og reproduktive rettigheter for ungdom i Sør-Amerika.

På bildet ser du elevene i OD-komiteen fra St. Hallvard. Disse skal blant annet hjelpe til med å finne jobber, sørge for at betaling og regnskap er på stell, kort sagt sørge for at prosjektet blir vel gjennomført. (Ikke til stede på bildet: Vincent Kleis, Nora Tvedt og Silje Feyling).

 

"Elever ved norske skoler har valgt at årets OD-prosjekt skal gå til Amnesty International Norges arbeid for seksuelle og reproduktive rettigheter i Chile, Peru og Argentina.

Alle har rett til å bestemme over sin egen kropp, men mange ungdommer i Chile, Peru og Argentina opplever at deres seksuelle og reproduktive rettigheter ikke blir respektert. De får ikke nødvendig opplæring, prevensjon eller helsetjenester.

Prosjektet vil gi ungdom kunnskap om sine rettigheter slik at de blir bedre i stand til å ta gode valg og kan bidra til å fremme andres rettigheter. Prosjektet vil utdanne ungdomsledere, danne sterke nettverk og lære opp ungdommer i praktisk påvirkningsarbeid." (od.no)

Se en film om hvordan du kan jobbe på OD-dagen her

Få mer info her:

www.bibliotek.od.no

www.od.no

 

Lykke til alle sammen!


Publisert 16. oktober 2015, oppdatert 7. juli 2016.