"Si ifra" - om trafikksikkerhet

Statens vegvesen har en kampanje blant ungdom om trafikksikkerhet - "Si ifra". Våre vg2-elever har besøk tirsdag og onsdag i uke 38.

 

På bloggen til initiativtaker og coach Bjørn Smith-Hald kan du lese: Dødsårsaken nr. 1 til unge mennesker er trafikken. Da er det som regel en ung mann bak rattet. Men hva med de som sitter passive og venter på at det kan smelle? Ungdom må bli flinkere til å si ifra! (bshas.com).

Opplegget har som mål å bevisstgjøre unge mennesker om nødvendigheten av å si ifra når de befinner seg i en trafikkfarlig situasjon, sier Bjørn Smith-Hald. Han har laget kurset og har reist rundt i flere år på vegne av Statens vegvesen. Han har med seg Eirik Willyson som prosessleder. 

-Forskning viser at det ofte er nettopp en slik atferdsendring hos passasjerene som skal til for at sjåføren kjører ansvarlig. Sjåfører tolker lett taushet som aksept, og ikke som frykt. Det er som regel omvendt; tausheten skyldes ofte frykt.

Opplegget er involverende og fri for moralisering. I tillegg legges elevenes egne meninger og erfaringer til grunn for deler av det som drøftes, avslutter Smith-Hald.

 

SINTEF-undersøkelser bekrefter at det faktisk skjer en reell holdnings- og atferdsendring hos de som har vært gjennom opplegget. Det er også en dokumentert nedgang i ungdomsulykker i de regioner av landet der opplegget er presentert.

 

 

 

 


Publisert 15. september 2015, oppdatert 15. september 2015.