Solfanger-konkurranse

Kreativiteten var stor da vg1 naturfag fikk i oppdrag å bygge en solfanger, laget for å varme opp en liter vann.

Torsdag 21. januar ble solfangerne vist frem i aulaen. Vinneren av konkurransen ble Victoria G, Morten, Torhild og Synnøve fra 1MUA.

Alle førsteklassene var med på prosjektet og først ble én gruppe fra hver klasse valgt ut til å gå videre. Deretter konkurrerte gruppene mot hverandre. Elevene brukte materialer som plast, folie, isopor, papp, esker, rør, glass og selvsakt vann.

- Vi har fått med oss at fornybar energi er fremtiden, og synes dette var et spennende prosjekt å prøve ut i praksis, sier elevene.

Gruppene fikk karakter basert på temperaturøkningen i vannet, kreativitet, samarbeid og innsats i gruppa. I presentasjonen av arbeidet skulle beskrivelse av hvordan solfangeren er bygget og hvorfor de valgte å bygge den slik. Presentasjon av resultatet fra forsøket, samt forslag til forbedringer av egen solfanger, var også med i vurderingen. 

Prosjektet kommer inn under lærerplanmålet som heter at elevene skal "Gjøre forsøk med solceller, solfangere og varmepumper, forklare hovedtrekk i virkemåten og gjøre enkle beregninger av virkningsgraden."

Se flere bilder her:


Publisert 22. januar 2016, oppdatert 7. juli 2016.