Konferansen "Empathy and compassion in society 2016"

Torsdag 13. oktober tilbrakte 3 psykologi sammen med psykologilærer, Litz Akervold på Litteraturhuset

Gleden var stor da klassen fikk vite at de fikk være med på Youth Gathering Dare to Care – ungdomskonferanse for Mindfulness Norge sammen med 170 andre ungdommer. Buskerud Fylkeskommune var representert med både St. Hallvard vgs og Åssiden vgs. Ungdomskonferansen foregikk på engelsk og det var mange interessante og inspirerende foredrag av internasjonalt anerkjente forskere. Ungdomskonferansen ble streamet av Åssiden videregående skole. Elevene noterte underveis og dagen etter fikk de spørsmålene: «Hva fikk du vite? Hva erfarte du?» Her et lite sammendrag

• Det er et tett samspill mellom hjernen og kroppen, de påvirker hverandre!

• Meditasjon betyr å bli kjent med seg selv. Det finnes ulike øvelser på å meditere.

• Vi alle merker at det noen ganger er vanskelig å konsentrere seg. Det er ikke lett å følge med på verken undervisning eller foredrag når det er mange distraheringer!

• Penger er ikke alt - materialisme gir ikke ekte glede!

• Professor Gilbert snakket om empati og medfølelse, å det å se ting fra andres perspektiv. Gilbert snakket om opphavet til depresjon, i motsetning til dyr husker vi mennesker på det som skjedde og frykten sitter igjen lenge. «What plays your mind, plays your body” Kanskje kommer frykten til barn når de er små, og da sitter frykten i dem hvis de ikke blir møtt med vennlighet, omsorg og medfølelse.

• Det er lett å projisere sine egne problemer, frykt og angst over på andre. Derfor er det viktig å kjenne seg selv før du hjelper andre. Det er lettere å vise empati/medfølelse og ta andres perspektiv når du viser vennlighet med deg selv. SÅ bli kjent med deg selv før du hjelper andre!

• Det er viktig å vise seg selv medfølelse, gi seg selv komplimenter, å si at ting er bra nok! Det er viktig å ikke snakke seg selv ned.

• Frykt og angst trosses og det er mange som forsøker å gjøre verden til et bedre sted; gjennom empati, medfølelse og vennlighet.

• ''Speilnevroner'' er et nytt begrep. Når vi ser noen har det vondt, så aktiveres de samme stedene i hjernen som hos den som har det vondt.

• Noe viktig vi lærte er at det er viktig med empati/medfølelse for å kunne se andres perspektiv og ta andres perspektiv.

Tekst: elever i 3 psykologi


Publisert 9. november 2016, oppdatert 7. juli 2017.