Fylkesrådmannen på besøk

-Det er morsomt å møte et personale som åpenbart viser stolthet og engasjement i jobben. Ansatte ved de ulike avdelinger gjør en flott innsats for ungdommen, noe også elevene gir uttrykk for, sier Smedhus etter besøket

Georg N. Smedhus besøker videregående skoler i Buskerud og 4. januar, fikk han oppleve St. Hallvard vgs på en dag! Rektor Unni Aadalen viste han rundt både på MD bygget og på hovedskolen. Han fikk se elever utfolde seg i de fleste studieretninger som skolen tilbyr. I tillegg møtte han ledergruppen, representanter for elevrådet, lærere og øvrige medarbeidere.

Programmet startet på Musikk og Dans-bygget med korsang, og deretter et danseshow og visning av det flotte bygget og ulike musikk-øvelsesrom. Videre gikk turen til hovedbygget med omvisning på spesialavdelingen. Etter lunch fikk vi vist frem Reistad Arena og idrettselever. Mot slutten av dagen, fikk han være med på deler av en undervisningstime med en klasse fra studiespesialiserende.  

Smedhus var imponert over lærere og elever

-Jeg var også fornøyd med gjennomgangen skolens ledelse hadde av skolens resultater og utviklingsområder. Det er godt å se at det jobbes godt og målrettet med dette, sier han i en kommentar.

Fra venstre: Knut Gilhuus, Unni Aadalen (rektor) og Georg N. Smedhus

Visning av dans

Idrettselever i Reistad Arena

Kjemi - klasseromsundervisning. Fra venstre: Georg N. Smedhus, Otto Svorstøl og Unni Aadalen

Se flere bilder i karusellen nednefor:


Publisert 5. januar 2017, oppdatert 7. juli 2017.