Informasjonskveld for foreldre/foresatte i vg1

Velkommen til informasjonskveld på St. Hallvard vgs

Mandag 19. september 2016 kl. 18.30 for foreldre/foresatte til elever i følgende klasser:

1IDA, 1MUA, 1MUB/MUC og 2FRA

Felles program (se under)

Foreldre/foresatte samles på følgende klasserom:

1IDA rom 052, 1MUA rom 051, 1MUB/MUC rom 257 og 2FRA rom 168.

__________________

Tirsdag 20. september 2016 kl. 18.30 for foreldre/foresatte til elever i følgende klasser:

1STA, 1STB, 1STC, 1STD og 1STE

Felles program (se under)

Foreldre/foresatte samles på følgende klasserom:

1STA rom 125, 1STB rom 127, 1STC rom 253, 1STD rom 255 og 1STE rom 108

 

Felles program for begge datoene:

Program:

Felles samling i aulaen med informasjon om St. Hallvards satsningsområder og hvordan vi organiserer skolen.

Tema som vil bli tatt opp er:

  • Skolens pedagogiske plattform og Kunnskapsskolen i Buskerud, resultater av undersøkelser og satsningsområder
  • Skolens ordensreglement, fraværsordning, søknader om utvidet tid og fritak for vurdering i sidemål, vurderingsgrunnlag, kartleggingsprøver, heldagsprøver og eksamen, klager og foreldresamtaler.
  • Rådgivere vil presentere rådgivertjenesten, PPOT og helsetjenesten ved skolen.

Etter felles samling i aulaen samler kontaktlærere foreldre/foresatte på klasserommet. Der vil det bli samtale og klassens faglærere vil presentere sine fag.

 

Rektor Unni Aadalen


Publisert 12. september 2016, oppdatert 7. juli 2017.