Sjekk tidspunkter for innlevering av skolebøker

Vg3 og frisør leverer 12. juni, Vg2 leverer 15. juni og Vg1 leverer 16. juni

Her er tidspunktene for når du skal levere

Vg3 12. juni (PDF)

Vg2 15. juni (PDF)

Vg1 16. juni (PDF)

Alle bøker skal leveres inn:

-Selv om du har samme fag neste år

-Selv om bok har gått ut og du ønsker å beholde den- lever inn først - så får du boka med deg etterpå.

-Ønsker du å lese noe i sommer, må du først levere inn boka, så kan du låne den for sommeren.

-Utvekslingsstudent neste skoleår? Snakk med biblioteket om lån.

NB.- Husk at kalkulatorer, bordtennisracketer og biblioteksbøker også skal innleveres!

 Husk å tømme skapet. Bøker som ikke blir levert inn innen fristen blir fakturert.

Viktig å merke seg om innlevering (PDF)

 

 


Publisert 7. juni 2017, oppdatert 7. juli 2017.