Klage på karakterer

Ønsker du å klage på eksamens- eller standpunktkarakter? Her finner du informasjon om frister og hvor du finner skjemaene

Klage på skriftlig eksamen:

Klager i følgende fag kan hurtigbehandles (gjennomføres i uke 26) :

Norsk, matematikk, fysikk, kjemi, biologi, kommunikasjon og kultur, treningslære, engelsk, fransk, tysk, spansk, rettslære, samfunnsøkonomi, markedsføring og ledelse, sosialkunnskap, politikk og menneskerettigheter, informasjonsteknologi, psykologi og historie og filosofi.

Klagen må leveres på eget skjema i resepsjonen innen

fredag 23.juni 2017 kl 15.30

Vanlig klagefrist: Mandag 3. juli 2017

Klager som ikke hurtigbehandles, er ferdigbehandlet innen 10. september 2017

Klageskjema finner du på skolens hjemmeside, Elever og foresatte/skjemaer, det kan også leveres ut i resepsjonen.

Det understrekes at det er viktig å rådføre seg med faglærer før klagen sendes.

Karakteren kan både heves og senkes ved klage. 

Standpunktkarakterklage:

Klagefristen for standpunktkarakter er:

10 dager fra da du kunne ha gjort deg kjent med karakterene på Skolearena

 det vil si: vg3: mandag 19. juni 2017  kl 0900

               vg1 og vg2:  mandag 26. juni  kl 0900 for vg1 og vg2

Klageskjema finner du på skolens hjemmeside, Elever og foresatte/skjemaer, det kan også leveres ut i resepsjonen.

Før du eventuelt leverer en klage, bør du be faglærer om en begrunnelse for karakteren du har fått.

 


Publisert 9. juni 2017, oppdatert 7. juli 2017.