Konferanse i internasjonal politikk 2017

Nesten hundre deltakere diskuterte problemstillinger som høyrepopulisme, IS, utfordringer i det flerkulturelle Europa og hvordan man skal møte utfordringer knytta til klimaendringer

For sjette året arrangerte politikkelevene på St. Hallvard konferanse i internasjonal politikk 3. februar. Etter arbeid i grupper ble utfordringene debattert i en generalforsamling. Elevene var fornøyd med mye av det diskusjonene hadde ført til og tre grupper fikk sine forslag til resolusjoner vedtatt.


Publisert 23. mars 2017, oppdatert 7. juli 2017.